Mirjana Mirić

Doc. dr. sc.

Životopis

Doc. dr.sc. Mirjana Mirić, prim.dr. med., specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, rođena je i školovala se u Zagrebu. Diplomirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine završila je u KBC-u Zagreb. Dodatno se educirala se na klinikama u Milanu, Washingtonu i New Yorku. Stekla je radno iskustvo iz područja anestezije za plastičnu, abdominalnu, vaskularnu kao i druge grane kirurgije. Stručno se usavršava i aktivno sudjeluje na inozemnim i domaćim kongresima i tečajevima te objavljuje znanstvene i stručne radove.

Članica je Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te Hrvatskog društva za akupunkturu.