Brahioplastika i femoroplastika

Brahioplastika i femoroplastika ili Zatezanje nadlaktica i natkoljenica

Brahioplastika je kirurški zahvat kojim se uklanja suvišna koža s nadlaktica dok je femoroplastika kirurški zahvat kojim se odstranjuje višak kože s unutarnjih dijelova natkoljenica. Oba zahvata se najčešće kombiniraju s liposukcijom radi optimalizacije rezultata.

Operacije brahioplastike i femoroplastike se izvode u općoj anesteziji i svaka zasebno traje od 2 do 3 sata.

Nazovite nas

Imate pitanje? Nazovite nas

+385 1 200 80 88

001 234 56 78

Have any questions?
Call us now!